Sveriges Olympiska Kommitte

För sverige heter den nationella olympiska kommittén Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och den grundades 1913. SOK är det högsta beslutande organet i Sverige som rör de Olympiska spelen. De är SOK som är ansvarig för det svenska deltagandet i OS. Deras huvudsakliga uppgifter är att organiserandet och genomförandet av Sveriges deltagande i OS. De tar ut aktiva idrottsmän och förbereder för deltagandet i de Olympiska spelen. De jobbar också med att utveckla elitidrotten i Sverige. SOK sysslar också mycket med internationellt arbete inom den olympiska rörelsen och är ansvariga för marknadsföring och sponsring i Sverige.

Eftersom SOK är Sveriges nationella olympiska kommitté så lyder de under den internationella olympiska kommittén. Som Sveriges olympiska kommitté så är det denna organisation som skulle nominera Sverige och svenska städer som potentiella kandidater för framtida OS. Totalt finns det 204 nationella olympiska kommittéer runt om i världen som alla antingen representerar självständiga stater eller andra geografiska områden.

Den internationella olympiska kommittén IOK  är den internationella kommitté som organiserar de olympiska spelen. Organisationen grundades 1894 och har sitt säte i Lausanne i Schweiz. De har alla olika länders nationella olympiska kommitteér under sig därav svenska SOK, bland andra.

Det går att läsa om de senaste nyheterna rörande OS och SOK om man surfar in på deras websida sok.se. Man hittar också mycket information om vad organisationen arbetar med och man kan läsa att deras målsättning är att Sverige ska vara en framgångsrik idrottsnation med en stor medaljkapacitet i många olika idrotter. Det långsitkiga målet är att Sverige ska ha goda chanser att ta 20 medaljer varav fem guld i sommar-OS 2020 och vinter-OS 2022.

Förberedelser

En av SOKs huvuduppgifter är att förbereda inför och genomförandet av OS.  Det handlar bland annat om att lösa och kvalitetssäkra frågor som rör resor, boende och träning. Dit hör även precamps,, utrustning, transporter och frakter. De ansvarar också för anmälningar och information inför OS. Planeringen inför ett OS börjar i princip när det senaste slutar. Det är mycket som ska fungera och planeras inför ett OS och det behövs ordentligt med dit och förberedelser för att allting ska fungera smärtfritt. Att tidigt ha kontakt med arrangörer lägger grunden för att få till OS-genomförandet med hög kvalitet och gör det möjligt att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar för de idrottsliga förberedelserna och genomförandet.

Topp- och talangprogrammet

Topp- och talangprogrammet är ett skräddarsytt stöd för aktiva inom de olympiska idrotterna som bedöms ha möjlighet att kunna nå medaljkapacitet inom tre till sex år. Detta stöd är skräddarsytt för varje aktiv idrottsperson efter vad som behövs och vad som krävs för att denne ska nå väldstoppen inom tidsperioden. De idrottsmän och kvinnor som hamnar i deras program blir föremål för regelbunden uppföljning och om inte resultaten pekar åt rätt håll efter två till fyra år så får personen lämna programmet och ge plats åt någon ny förmåga med bra möjligheter att ta sverige till prispallen. Utvärderingen sker årligen och den håller hög internationell kvalitet. Allt för att öka och säkra sveriges medaljchanser. Enligt SOK själva så är programmet högst lyckat och ungefär 30% av de talanger som erhåller stödet når medaljkapacitet vid det OS som programmet var fokuserat för.

I dagsläget finns det ungefär 175 aktiva i topp- och talangprogrammet och SOK har som mål att utöka det till 400 aktiva senast år 2016.

Utmanarstöd

Rekryteringsunderlaget för topp- och talanggruppen har varit svagt i många idrotter de senaste åren då många idrotter har problem med rekrytering, kvalitet och återväst på talangisdan. Resurserna är också ofta begränsade. SOK har därför i samråd med OSF beslutat att inrätta ett så kallat Utmanarstöd med start 2013 som ska fortlöpa till 2016. Målsättningen med utmanarstödet är att få fram fler talanger som är bra förberedda för en full satsning mot världstoppen.

Den Olympiska Drömmen

SOK utvecklar aktiviteter för att nå ut till och inspirera unga och deras föräldrar att börja med idrott. Målet är att låta alla få en chans att ”hitta sin idrott” och ge barn alla barn, trots olika förutsättningar, en lika stor chans att hitta sin sport och utvecklas inom den. Det anordnas också en Olympic Day där barn och ungdomar får chansen att prova på olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar och på så sätt ge dem möjligheten att hitta sin nya favoritidrott. Målet med satsingen är att inspirera fler att bli aktiva och få drömmar om olympiska satsningar. Under 2012 genomfördes 52 stycken Olympic Days på 32 orter i Sverige. Totalt deltog ca 20,000 barn och undomar i idrottsaktiviteter under dessa dagar och drygt 5,500 föräldrar närvarade. Det här är en stor och bra satsning för att få barn och ungdomar att engagera sig i en rolig idrott och redan i tidiga år påbörja ett häslosamt liv med motion.